Sim số đẹp Vinaphone Sim số đẹp Vinaphone

Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996. Vinaphone đã cung cấp ra các sim đầu số là : 091, 094, 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 ,0886 , 0888

Số điện thoại Giá cả VNĐ
0888.650.616 500.000
0888.637.993 500.000
0888.636.733 500.000
0888.636.115 Đã bán
0888.635.733 500.000
0888.622.757 500.000
0888.617.595 500.000
0888.591.055 500.000
0888.589.122 500.000
0888.570.633 500.000
0888.570.313 500.000
0888.569.557 500.000
0888.561.550 500.000
0888.560.377 500.000
0888.55.3210 500.000
0888.538.262 500.000
0888.537.515 500.000
0888.530.818 500.000
0888.530.696 500.000
0888.530.227 500.000
0888.512.922 Đã bán
0888.510.355 500.000
0888.498.556 500.000
0888.398.626 500.000
0888.395.707 500.000
0888.395.551 500.000
0888.393.001 500.000
0888.392.656 500.000
0888.367.535 500.000
0888.358.033 500.000
0888.303.877 500.000
0888.030.667 500.000
0888.026.557 500.000
0947.863.446 400.000
0947.742.855 400.000
0947.104.227 400.000
0947.063.911 400.000
0946.565.211 400.000
0917.063.800 Đã bán
0912.386.002 400.000
0912.037.646 400.000
0911.907.600 400.000
0911.904.885 400.000
0911.903.700 400.000
0911.734.969 400.000
0888.763.700 400.000
0888.673.600 400.000
0888.648.336 400.000
0888.645.818 400.000
0888.641.669 400.000