Sim năm sinh giá rẻ Sim năm sinh  giá rẻ

Sim năm sinh là gì ? Sim năm sinh là một dạng sim kỷ niệm ngày tháng năm sinh hoặc ngày đặc biệt như ngày cưới, ngày yêu nhau ....có tận cùng các số cuối trùng với ngày kỉ niệm được gọi là sim năm sinh như : 24.06.2005, 14.10.86, 21.12.2012, ...

Số điện thoại Giá cả VNĐ
09.11.07.1990 7.600.000
09.11.07.1995 7.600.000
09.11.08.1993 7.600.000
09.11.08.1998 7.600.000
09.11.09.1998 7.600.000
09.11.12.1996 7.600.000
09.11.01.1995 7.600.000
09.11.02.1992 7.600.000
09.11.05.1993 7.600.000
09.11.07.1998 7.600.000
01237222000 7.600.000
0911.05.1980 7.600.000
09.13.03.1998 7.600.000
09.15.10.1997 Đã bán
09.17.07.1984 Đã bán
09.11.08.1984 6.650.000
09.17.02.2000 6.650.000
09.19.04.2002 6.650.000
09.13.07.1990 6.650.000
09.13.08.1997 6.650.000
09.14.03.1994 6.650.000
09.14.05.1996 6.650.000
09.11.06.1978 5.700.000
09.17.02.1997 5.700.000
09.19.03.1975 5.700.000
09.18.01.1975 5.700.000
09.15.02.1978 5.700.000
09.17.05.1978 5.700.000
09.14.05.1980 5.700.000
09.16.04.1982 5.700.000
09.14.06.1997 5.700.000
09.16.03.2002 5.700.000
09.11.01.2003 4.750.000
09.11.01.2005 4.750.000
09.11.03.2000 4.750.000
09.11.03.2003 4.750.000
09.11.03.2007 4.750.000
09.11.04.2000 4.750.000
09.11.04.2001 4.750.000
09.11.05.2002 4.750.000
09.11.06.2000 4.750.000
09.11.06.2001 4.750.000
09.11.06.2005 4.750.000
09.11.07.2002 4.750.000
09.11.07.2003 4.750.000
09.11.08.2001 4.750.000
09.11.09.2001 4.750.000
09.11.09.2005 4.750.000
09.11.09.2008 4.750.000
09.11.10.2001 4.750.000