Sim AAxBBy giá rẻ Sim AAxBBy  giá rẻ

Sim AAxBBy là gì ? Tất cả các đầu số và dù là sim 10 hay 11 số có dạng AAxBBy thì đều được gọi là sim AAxBBy. Trong đó A giống nhau, B giống nhau còn x,y là số tự nhiên bất kì như : 113662, 992883, 668220, 445667, 886779, 331442, ...

Số điện thoại Giá cả VNĐ